Select Page

Промо изложба: Под земја полесно се дише 5

Промо изложба: Под земја полесно се дише 5
Промо настан – групна продажна изложба на дела, со цел да се соберат средства и да се поддржи алтернативната независна културна сцена
Галерија 7, Скопје (Организација: Кула)
03.11.201
(more…)

Constanza & Can Serrat

Constanza & Can Serrat
film projection & presentation

by Natasha Nedelkova and Sophie Blais

.

.

Галерија 7, Скопје
20 февруари 2017

.

Момент во траење

Момент во траење
Самостојна изложба
Анѓела Милошевиќ
Галерија 7, Скопје
Отворање: 29 декември 2014
(more…)

Покриени жени

Покриени жени
Самостојна изложба
Сумејја Бардхи
Текст: Филип Иванишевиќ

Галерија 7, Скопје
30 јуни 2012

(more…)

Не сега и не овде / Not Now and Not Here

Не сега и не овде / Not Now and Not Here
Самостојна изложба / Solo exhibition

Мирослав Стојановиќ – Шуки / Miroslav Stojanovic – Shuki

 

Галерија 7, Скопје / Gallery 7, Skopje

6 април 2012 / April 6, 2012

 

(more…)

Гол ручек

Гол ручек
Изложба на фотографии и слики/цртежи
Гоце Ефтимов и Кристијан Крстески

Галерија 7, Скопје
27 февруари 2009, 20:00 ч.

(more…)