Select Page

Прото Зеро: На крилјата на жабите

Прото Зеро: На крилјата на жабите
е-публикација (електронски пост-каталог: документација на хепенингот реализиран во 1984, во Домот на младите во Штип)

Уредник и издавач на публикацијата: Станко Павлески

2008

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Десислава Минчева

Десислава Минчева

Самостојна изложба

Текст: Марика Бочварова Плавевска

 

Дом на млади, Штип

1995

(more…)

Цветков Венко

Цветков Венко
Самостојна изложба
Текст: Венко Цветков

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
Дом на младите, Штип
Ноември – декември 1984

(more…)