Select Page

Not Your Toy

Not Your Toy
Групна изложба

Куратор и автор на проектот: Ангела Витановска

Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
17.12.2019 – 17.01.2020

 

(more…)

Лист по лист

Лист по лист
Самостојна изложба

Исмет Рамиќевиќ

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
Отворање: 22.12.2017

(more…)

Поместени Граници

Поместени Граници
Групна изложба

Организација: Друштво на ликовни уметници на Македонија

Галерија „КО-РА“, Дом на култура „Кочо Рацин“, Скопје
24.11 – 05.12.2017

(more…)

Фемининологија / Femininology

Феминологија / Femininology
Групна изложба / Group exhibition

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје / Ko-Ra Gallery, The House of Culture “Kocho Racin”, Skopje
09-19.11.2017

(more…)

„О“ како оргазам или Прослава на животот

„О“ како оргазам или Прослава на животот
Осврт кон изложбата „О“ на Јана Јакимовска отворена на 25 мај 2017 г. во галеријата „Ко­Ра“ во Скопје (текстот е поместен и во каталогот од изложбата)
Автор: Емил Алексиев

Oбјавен на okno.mk
31.05.2017
(more…)

„О“

„О“
Самостојна изложба
Јана Јакимовска

Галерија Ко-Ра, ЈУ Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
Отворање: 25 мај 2017
(more…)

Експериментален цртеж

Експериментален цртеж
Групна изложба

Друштво на ликовните уметници на Македонија (ДЛУМ)

Галерија КО-РА, Скопје
Отворање: 20 април 2017, 19:00 ч.

(more…)

Убавините на Скопје низ историјата / The Beauty of Skopje Through the History / Bukuritë e Shkupit gjatë historisë

Убавините на Скопје низ историјата / The Beauty of Skopje Through the History / Bukuritë e Shkupit gjatë historisë
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Виолета Калиќ / Text: Violeta Kalikj

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
Отворање / Opening: 12.11.2014

(more…)

Бела Ноќ 2010

Бела Ноќ 2010
Фестивал

Младински културен центар / Град Скопје

Различни локации во град Скопје

2 октомври 2010

(more…)