Select Page

Not Your Toy
Групна изложба

Куратор и автор на проектот: Ангела Витановска

Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
17.12.2019 – 17.01.2020

 

 

Учесници: Ана Јовановска, Давид Атанасоски, Ивана Самандова, Кристијан Тодоров, Марија Трајаноска, Ангела Савевска, Христина Мазнеска, Тамара Антевска, Јана Николовска

Текстови: Ангела Витановска, Виолета Калиќ
Интервјуа со уметниците: Ангела Витановска

 

Каталог: PDF mk