Select Page

Неподнослива празнина / Unbearable Emptiness

Неподнослива празнина / Unbearable Emptiness
Самостојна изложба / Solo exhibition
Дијана Томиќ Радевска / Dijana Tomik Radevska
Текст: Маја Бојаџиевска / Text: Маја Bojadjievska

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
01. – 15.10.2021
(more…)

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection
Публикација / Publication

Одговорен кустос и текст: Благоја Варошанец / Curator in charge and text: Blagoja Varoshanec

Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje
2020
(more…)

Not Your Toy

Not Your Toy
Групна изложба

Куратор и автор на проектот: Ангела Витановска

Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
17.12.2019 – 17.01.2020

 

(more…)

Стотици уметници во отворено писмо до Заев бараат МКЦ да не биде опфатен со „метлата“

Стотици уметници во отворено писмо до Заев бараат МКЦ да не биде опфатен со „метлата“
Напис и ТВ прилог
Автор: Сотир Трајков; изјави: Румена Бужаровска, Мирко Попов
ТВ Телма
Објавено онлајн: 20.06.2019
(more…)

Уметноста не смее да молчи

Уметноста не смее да молчи
Напис
Автор: Ирмa Башеска Ристоска; изјави: Александра Зиновска Вилиќ, Моника Мотеска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.04.2019

(more…)

Портали

Портали
Групна изложба (во рамки на проектот CreArt)

Куратор: Благоја Варошанец

 

 

Музеј на град Скопје, Скопје
21.03.2019

(more…)

Русе Арсов: Говориме за „културни политики“ низ призма на програмски буџети, додека работиме во услови под сите стандарди

Русе Арсов: Говориме за „културни политики“ низ призма на програмски буџети, додека работиме во услови под сите стандарди
Интервју
Автор: Тони Димков

Објавено на mkd.mk
25.02.2019

(more…)