Select Page

Големото стакло бр. 23–24 / The Large Glass N° 23-24

Големото стакло бр. 23–24 / The Large Glass N° 23-24
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadzieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2008 – 2009

(more…)

Алтер #22

Алтер #22
ТВ емисија за култура
Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Октомври 2009

(more…)

Децата од чајџилницата „Галерија 7“

Децата од чајџилницата „Галерија 7“ (Што се случува со урбаниот дух на македонската метропола)
Напис
Автор: Светлана Поп – Дучева

Неделен весник „Глобус”
05.02.2008, број 42

(more…)

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje

2006 – 2007

(more…)

Ване Костуранов: изложба

Ване Костуранов: изложба
Самостојна изложба

Ване Костуранов

 

Културен центар „Точка“ – Скопје

Отворање: 11 април 2007, 20:00 ч.

 

(more…)