Select Page

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија
Проекции, предавања и дискусии

Организација: Коалиција СЗПМЗ

 

Скопје (Кино Култура, Кино Фросина, Концепт 37)

21-23 октомври 2016

(more…)

Skopje Pride Weekend 2016

Skopje Pride Weekend 2016
Манифестација
Организација: Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници и
ЛГБТИ-Центар за поддршка при Хелсиншкиот комитет

Кино Култура, Скопје
23-26 јуни 2016
(more…)

Уметноста на неуспехот: Афективни странци / The Art of Failure: Affective Foreigners

Уметноста на неуспехот: Афективни странци / The Art of Failure: Affective Foreigners
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication

Куратор и уредник на публикацијата: Славчо Димитров / Curator and editor of the publication: Slavco Dimitrov
Уметници: Велимир Жерновски, Христина Иваноска, Ѓорѓе Јовановиќ, Нада Прља, Јане Чаловски, Неда Фирфова / Artists: Velimir Zernovski, Hristina Ivanoska, Gjorgje Jovanovik, Nada Prlja, Yane Calovski, Neda Firfova

Мултимедијален центар „Мала станица“, Скопје / Multimedia center “Mala Stanica”, Skopje
9-20.12.2014
(more…)