Select Page

Skopje Pride Weekend 2016
Манифестација
Организација: Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници и
ЛГБТИ-Центар за поддршка при Хелсиншкиот комитет

Кино Култура, Скопје
23-26 јуни 2016

 

Програма: PDF mk

Видео документација ☟