Select Page

Метаморфози / Metamorphosis

Метаморфози / Metamorphosis
Самостојна изложба, промоција на книга и танцов перформанс / Solo exhibition, book promotion and dance performance

„Кино Култура“ – простор за современи изведувачки уметности и современа култура, Скопје / Kino Kultura – space for contemporary performing arts and contemporary culture, Skopje
05.12.2019
(more…)

Итна средба со Заев и децентрализација на моќта на министерот, бараат културните работници

Итна средба со Заев и децентрализација на моќта на министерот, бараат културните работници
Напис
Автор: не е наведен; изјави: Биљана Тануровска Ќулавковски, Рисима Рисимкин
Објавен на okno.mk
20.02.2019
(more…)

Потребно е воведување систем во културата

Потребно е воведување систем во културата
Напис
Автор: Љупчо Јолевски; изјави: Рисима Рисимкин, Билјана Тануроваска Ќулавковски, Виолета Качакова, Мирко Попов

Објавен на Радио Слободна Европа
19.02.2019

(more…)

АКТО 12: Pop Up АKTO aкција!

АКТО 12: Pop Up АKTO aкција!
АКТО Фестивал за современи уметности
Oрганизација: Факултет за работи што не се учат (ФР~У), Битола

Кино култура и Железничка зграда, Скопје
27 – 28.10.2017
(more…)

Образованието и прекаријатната работа: Социјалната компонента на уметноста и уметникот гениј како основи за преиспитување на уметноста во Македонија

Образованието и прекаријатната работа: Социјалната компонента на уметноста и уметникот гениј како основи за преиспитување на уметноста во Македонија
Публикација во рамки на дискурзивно – едукативна програма „Совршениот уметник“

Издавач: Фондација Фридрих Еберт, Скопје

Скопје
2017

(more…)

Инвестирање во уметноста/ културата или можности за демаскирање

Инвестирање во уметноста/ културата или можности за демаскирање
Јавна дискусија (дел од Дискурзивно – едукативната програма Совршениот уметник”, курирана од Ивана Васева)

Кино Култура, Скопје
17.06.2017

(more…)

Совршениот уметник: „Отворени образовни курикулуми – критички единки и колективи“

Совршениот уметник: „Отворени образовни курикулуми – критички единки и колективи“
Дискусија
Модератори: Ивана Васева, Филип Јовановски, краток Вовед: Милан Живковиќ
Учесници: Слободанка Стевческа (ФЛУ-Скопје), Јана Јакимовска (УГД-Штип), Ладислав Цветковски (ФЛУ-Скопје), Љуљзиме Лека-Мулаку (ДУТ)

Кино Култура, Скопје,
13 мај 2017, 13:30-15:30 ч.

(more…)