Select Page

Pena ime / Моето перо / My pen

Pena ime / Моето перо / My pen
Ekspozita kolektive / Групна изложба / Group exhibition

Galeri arti, Kumanovë / Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo

20.06.2018

(more…)

Screenshot

Screenshot
Самостојна изложба

Дејан Божиновски

Текст: Драгана Спасковска

Уметничка галерија, Куманово
28.12.2017

(more…)

Моменти

Моменти
Самостојна изложба
Слободан Тимчевски
Текст: Драгана Спасковска

Уметничка галерија, Куманово
16 ноември 2017
(more…)

Весна Симова

Весна Симова
Самостојна изложба

Текст: Гоце Божурски

 

 

Уметничка галерија, Куманово

26 мај 2017

(more…)

Транспарентност

Транспарентност
Самостојна изложба
Владан Петрушевиќ и Надица Толевска
Уметничка галерија – Куманово (Изложбата ја организира ЗПРУ Кибер панк – Куманово во соработка со НУ Музеј од Куманово)
17-25.05.2017

Фото салон Куманово 2017 / Photo salon Kumanovo 2017

Фото салон Куманово 2017 / Photo salon Kumanovo 2017
11та Меѓународна изложба на уметничка фотографија / 11th International exhibition of art photography
Организација: ФКК „Козјак“, Куманово / Organisation: PCC “Kozjak”, Kumanovo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
30.03.2017
(more…)

Мостови

Мостови
Самостојна изложба
Стефан Јакимовски
Текст: Игор Шокаровски

Уметничка галерија, Куманово
2 декември 2016

(more…)