Select Page

Со тродимензионален автоакт во квадар, Сара Петров е првиот дипломец на Ликовната академија во Штип

Со тродимензионален автоакт во квадар, Сара Петров е првиот дипломец на Ликовната академија во Штип
Напис
Автор: Т. Јовановски; изјава: Сара Петров

Објавен на sdk.mk
20.01.2019

(more…)

Pop Up AKTO

Pop Up AKTO

Publication (prepared as a result of 11. Pop Up AKTO Festival for Contemporary Arts Bitola/ Skopje/ Shtip/ Tetovo)

 

 

Skopje

2016

(more…)