Select Page

Лист по лист

Лист по лист
Самостојна изложба

Исмет Рамиќевиќ

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
Отворање: 22.12.2017

(more…)

Линеарен цртеж / Linear Drawing

Линеарен цртеж / Linear Drawing
Групна изложба / Group exhibition
Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16.12.2017 – 02.2018
(more…)

Обои црвено

Обои Црвено
Самостојна изложба

Никола Славевски

Фоаје при НУ Центар за култура, Битола
7.12.2017

(more…)

Поместени Граници

Поместени Граници
Групна изложба

Организација: Друштво на ликовни уметници на Македонија

Галерија „КО-РА“, Дом на култура „Кочо Рацин“, Скопје
24.11 – 05.12.2017

(more…)

Нада

Нада
Самостојна изложба и предавање

Проект на Јасмина Цибиќ
Кураторка: Ана Франговска

Чифте амам, Национална галерија на Македонија, Скопје
23.11-04.12.2017

(more…)

Промо изложба: Под земја полесно се дише 5

Промо изложба: Под земја полесно се дише 5
Промо настан – групна продажна изложба на дела, со цел да се соберат средства и да се поддржи алтернативната независна културна сцена
Галерија 7, Скопје (Организација: Кула)
03.11.201
(more…)