Select Page

За ликовната критика: Разговор со Небојша Вилиќ, Бојан Иванов и Зоран Петровски

За ликовната критика: Разговор со Небојша Вилиќ, Бојан Иванов и Зоран Петровски
Радио емисија (во склоп на проектот „Радио Слободно Скопје” на Ѓорѓе Јовановиќ)
Разговорот го водат Ѓорѓе Јовановиќ и Никола Узуновски

Мобилно/Монтажна галерија – Центар за современи уметности, Скопје
Април 2016
(more…)

Лили Марлен

Лили Марлен
Музичка изведба

Аранжман: Оливер Димитров
Препев: Методија Ристески
Вокал: Нора Стојановиќ

1992

(more…)