Select Page

Лили Марлен
Музичка изведба

Аранжман: Оливер Димитров
Препев: Методија Ристески
Вокал: Нора Стојановиќ

1992

 

Аудио запис ☟