Select Page

Свадбен пат / Rruga dasmore / Wedding route

Свадбен пат / Rruga dasmore / Wedding route
Самостојна изложба / Ekspozitë personale / Solo exhibition
Кристина Пулејкова / Kristina Pulejkova

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / IK Galeria kombëtare e Maqedonisë – Çifte hamami, Shkup / NI National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
Декември 2019 / Dhjetor 2019 / December 2019
(more…)

АКТО 13: Општество во иградба

АКТО 13: Општество во иградба / AKTO 13: Society under Construction
Фестивал за современи уметности / Festival of contemporary arts

 

 

 

Битола / Bitola
23-25.08.2018

(more…)

Линеарен цртеж / Linear Drawing

Линеарен цртеж / Linear Drawing
Групна изложба / Group exhibition
Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16.12.2017 – 02.2018
(more…)

Pop Up AKTO

Pop Up AKTO

Publication (prepared as a result of 11. Pop Up AKTO Festival for Contemporary Arts Bitola/ Skopje/ Shtip/ Tetovo)

 

 

Skopje

2016

(more…)

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија
Проекции, предавања и дискусии

Организација: Коалиција СЗПМЗ

 

Скопје (Кино Култура, Кино Фросина, Концепт 37)

21-23 октомври 2016

(more…)

11. Биенале на млади уметници / 11th Biennial of young artists

11. Биенале на млади уметници / 11th Biennial of young artists
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Благоја Варошанец, Елиза Шулевска / Text: Blagoja Varoshanec, Eliza Shulevska

 

НУ Музеј на современата уметност, Скопје / NI Museum of Contemporary Art, Skopje
8 мај 2015 / 8 May 2015

(more…)