Select Page

Малцинства на Реалноста

Малцинства на реалноста
е-публикација (стрип)

Автор: Александар Станковски

 

Продукција: Ненад Трифунов Карамазов

Година: мај 2008

(more…)

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje

2006 – 2007

(more…)

Арт република бр.6

Арт република бр.6
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Април 2006

(more…)

Странецот во мене

Странецот во мене

Самостојна изложба

Горан(д)

Културен центар Точка, Скопје

Февруари – март 2006

 

(more…)

Арт република бр.2

Арт република бр.2
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Септември 2005

(more…)