Select Page

Гледај тука сум без простор / See Me Moving Placeless

Гледај тука сум без простор / See Me Moving Placeless
Изложба на дела од колекцијата на Телеком / Works from the art collection Telekom
Кураторки и текст: Мира Гаќина, Јованка Попова / Curators and text: Mira Gacina, Jovanka Popova
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
29.09. – 21.11.2021
(more…)

Уметноста на досадата и Бегство / The Art of Boredom and Escape / Arti I mërzisë; Arratisja

Уметноста на досадата и Бегство: Две изложби во Резиденцијата на ЕУ во Скопје / The Art of Boredom and Escape: Two exhibitions at the EU Residence in Skojpe / Arti I mërzisë; Arratisja: Dy ekspozita në Rezidencën e BE – së në Shkup
Публикација / Publication / Publikimi
Текстови: Дијана Томиќ Радевска, Ана Мартиноска, Тамара Буштре / Texts: Dijana Tomikj Radevska, Ana Martinoska, Tamara Bushtre / Tekste: Dijana Tomiq Radevska, Ana Martinovska, Tamara Bushtre
Издавач: Акантус, Скопје / Publisher: Akanthus, Skopje / Botues: Akantus, Shkup
2021
(more…)

На работ / On the Edge

На работ / On the Edge
Изложба / Еxhibition

Ана Трајковска, Илија Прокопиев, Доротеј Нешовски, Ива Трајковска / Ana Trajkovska, Ilija Prokopiev, Dorotej Nesovski, Iva Stankovska
Куратор: Дијана Томиќ Радевска / Curator: Dijana Tomic Radevska

Галерија Акантус, Скопје / Acanthus Gallery, Skopje
14.02 – 10.03.2020

 

(more…)

The Large Glass No. 27-28

The Large Glass No. 27-28
Journal of contemporary art, culture and theory

Editor: Tihomir Topuzovski

 

Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje, 2019

Official promotion: 13.2.2020, Museum of Contemporary Art – Skopje

(more…)

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection

Скулптура објект: Колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје / Sculpture Object: The Museum of Contemporary Art Skopje Collection
Публикација / Publication

Одговорен кустос и текст: Благоја Варошанец / Curator in charge and text: Blagoja Varoshanec

Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje
2020
(more…)

Not Your Toy

Not Your Toy
Групна изложба

Куратор и автор на проектот: Ангела Витановска

Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
17.12.2019 – 17.01.2020

 

(more…)

… по која цена? / …à quel prix?

… по која цена? / …à quel prix?
Самостојна изложба / Exposition personnelle / Solo exhibition
Пол Гунон / Paul Gunon
Текст: Дијана Томиќ Радевска, Бојан Георгиевски / Texte/ Text: Dijana Tomic Radevska, Bojan Georgievski

 

Галерија Акантус, Скопје / Galerie Acanthus, Skopje / Acanthus Gallery, Skopje
13 – 30.09.2019

(more…)

45 Години ДЛУБ

45 Години ДЛУБ
Групна изложба

Текст: Владо Ѓорески

Галерија Магаза, Битола
Отворање: 25.07.2019

 

(more…)

Уметноста не смее да молчи

Уметноста не смее да молчи
Напис
Автор: Ирмa Башеска Ристоска; изјави: Александра Зиновска Вилиќ, Моника Мотеска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.04.2019

(more…)