Select Page

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

Ø

Ø
Изложба – проект на уметничка група „ЅЕЕ“ / Exhibition – a project by the art group “SEE”

ул. „Македонија“, влез 6/0, Скопје / st. Macedonia, Entry 6/0, Skopje

Отворање: 07 април 2017 / Opening: April 7, 2017

(more…)

4х4

4х4
групна изложба (по повод 35-годишниот јубилеј на Факултетот за ликовни уметности Скопје)

Галерија на ФЛУ, Скопје
31 март – 30 април 2015

Учесници: Александар Зафировски, Теа Јовановска, Дарко Заревски, Душица Степаноска, Ана Јовановска, Ертунч Сали, Ивана Настески, Милан Костадиновски, Софија Грабуловска, Андреј Миновски, Дејан Спасовиќ, Уметничка група “ЅЕЕ”, Христина Стојчевска, Енвер Селими, Славчо Спировски и Методи Исков