Select Page

Такси

Такси
Истражувачки проект
Автор / куратор: Билјана Петровска Исијанин
14-16 септември 2017
Битола
(more…)

Pop Up AKTO

Pop Up AKTO

Publication (prepared as a result of 11. Pop Up AKTO Festival for Contemporary Arts Bitola/ Skopje/ Shtip/ Tetovo)

 

 

Skopje

2016

(more…)

АКТО 11: Pop Up АKTO

АКТО 11: Pop Up АKTO
Фестивал за современи уметности

Oрганизација: Факултет за работи што не се учат (ФР~У), Битола

 

Битола

12-14.08.2016

(more…)

Transfiguring – Imago Mundi

Transfiguring – Imago Mundi (Contemporary Artists from Macedonia, Imago Mundi – Luciano Benetton Collection)
Collection and publication
Texts by Luciano Benetton, Ana Frangovska, Claudio Scorretti, Irina Ungureanu, Sonja Abadjieva
2016

(more…)

Елементи: документ 1992-2012

Елементи: документ 1992-2012
Монoграфска публикација / е-книга

Автор и уредник: Билјана Исијанин

Издавач: Елементи, Битола
Година: 2012

(more…)

Exchange Radical Moments / Размени ги радикалните моменти

Exchange Radical Moments / Размени ги радикалните моменти
Live Art Festival / Фестивал на уметност во живо

Organization: Die Fabrikante, Linz and CCPA Elementi, Bitola / Организација: Die Fabrikante, Линц и СЦЈУ Елементи, Битола

Berlin, Bitola, Chisinau, Linz, Liverpool, London, Paris, Prague, Riga, Słubfurt, Stockholm / Берлин, Битола, Кишинев, Линц, Ливерпул, Лондон, Париз, Прага, Рига, Слубфурт, Стокхолм

11.11.2011

(more…)