Select Page

Aквизиции VI 1986
Групна изложба

 

Музеј на современата уметност, Скопје

06 – 23.03.1987

 

 

Учесници: Аврамовска Елизабета, Анастасов Родољуб, Аризанов Илија, Аџигоговски Раде, Аџиевски Томе, Бајалска Весна, Биков Драган, Бојаров Љупчо, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Велков Иван, Винокиќ Киро, Гегоски Кирил, Грабулоски Јордан, Дескоски Љупчо, Ѓоргиев Филип, Иванов Никола, Исаиловски Димче, Јакимовски Зоран, Јаневски Војко, Коцо Димче, Крмов Томислав, Кузмановски Благоја, Малинковска Зага, Манев Димитар, Манев Свето, Маневски Благоја, Марковиќ Дарко, Николовски Борис, Николоски Петре, Ордев Данчо, Павлески Станко, Петковиќ Драган, Протуѓер Димче, Ристески Александар, Светиева Анета, Силјановски Симеон, Стефанов Глигор, Ташковски Васко, Ташовски Вело, Томиќ Радевска Дијана, Хаџи Бошков Петар, Чемерски Глигор, Чушков Благој, Шијак Томо, Шумковски Јован

Каталог: PDF mk