Select Page

Сини сеќавања
Самостојна изложба
Маријета Сидовски
Текст: Гоце Божурски

Центар за култура „АСНОМ”, Гостивар
Август, 2004

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)