Select Page

60 Графики со потпис Пикасо
Осврт

Автор: Симон Шемов

Објавен во Вечер, Скопје
06.08.1967

 

Осврт: PDF mk