Select Page

55 години – Кумановски ликовни уметници
Групна изложба

Текст: Ана Франговска Стојановска

Уметничка галерија, Куманово
Ноември 2011

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Адеми Арменд, Арсовски Боро Бабата, Арсовски Дејан, Божиновски Дејан, Божурски Гоце, Величковска Магда, Величковска Марија, Величковски Владимир, Зафировска Вања, Идризи Мухамед, Илијевска Валентина, Јакимовска Симона, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Јаков Емил, Јанчевски Трајче, Јолами Ханифе, Кашавелски Синиша, Крстевски Далибор, Кукуњавски Борис, Марковиќ Часлав, Марковска Марија, Миленковска Слободанка, Мишевски Душко, Мухамедали Алили, Петковска Наташа, Петровски Моцо Момчило,  Петровски Страхил, Поповска Даутовска Гордана, Поповски Јовица, Радуловиќ Никола, Симоновиќ Александар, Стефановски Александар, Стојковски Будимир, Стојмановски Диде Живко, Тимчевски Слободан, Тоневска Мартина, Тоневска Милена, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Тренчевски Далибор, Харалампијевски Мацалор Зоран, Христова Милена, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk