Select Page

50 години творештво – Момчило Аврамовски
Самостојна изложба

Текст: Драгана Спасковска

 

Уметничка галерија, Куманово
2008

 

Каталог: PDF mk