Select Page

50 години ВДИСТ
Групна изложба
Пецо Видимче, Борислав Траиковски, Јован Димовски, Методија Ивановски Менде, Перо Спироски
Текст: Лиљана Христова

НУ Завод и музеј, Битола – Мала сала
7 септември 2005

 

Каталог: PDF mk