Select Page

5. Триенале на современата југословенска графика
Групна изложба

Текст: Лиљана Христова

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
Октомври 1984

 

 

 

>>> Апчевски Стојан, Атанасов Тодорче, Беќаровски Насо, Блажевски Трајче, Гегоски Кирил, Димовски Боге, Јакимовски Зоран, Кочевски Мичо Димитар, Крмов Томислав, Николов Димче, Силјановски Симеон, Струмениковски Ранко, Филиповски Ацо, Чауле Виолета, Чулаковски Џото Ѓорѓи, Шемов Симон

Каталог: PDF mk