Select Page

4. Мајска изложба на ДЛУБ
Групна изложба

Текст: Радмила Момидиќ Петкова

 

Битола
Мај 1978 (?)

 

Учесници: Апчевски Стојан, Василевска Милица, Груевски Томислав, Десановски Десан Георги, Димовски Боге, Димовски Сотир, Дунимагловски Благој, Ивановски Менде Методија, Ивановски Тоде, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Манев Свето, Николов Димче, Спироски Перо, Струмениковски Ранко, Талевски Борислав, Траиковски Борислав, Хаџи Антоновски Коста

Каталог: PDF mk