Select Page

25 години на Интернационалната сликарска колонија во Прилеп
Групна изложба

Текст: Бошко Бабиќ, Жарко Н. Този

Центар за современа ликовна уметност, Прилеп / Уметничка галерија, Скопје
17 јуни – 6 јули 1982

 

Каталог: PDF mk