Select Page

Графика
Групна изложба
Учесници: Тодорче Атанасов, Раде Аџигоговски, Трајче Блажевски, Боге Димовски, Зоран Јакимовски, Зоран Лазаревски, Димче Николов

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
12 – 28.04.1983

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)