Select Page

14 Македонски уметници во 80 -тите

Групна изложба

Текст: Викторија Васева Димеска

Музеј на современата уметност, Скопје

Март – април 1992

 

 

Учесници: Родољуб Анастасов, Димитар Малиданов, Димитар Манев, Димче Николов, Душан Перчинков, Петар Хаџи Бошков, Симон Шемов, Ристо Калчевски, Петар Мазев, Благоја Маневски, Станко Павлески, Анета Светиева, Глигор Чемерски, Јован Шумковски

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до pецензијата на Лилјана Неделковска