Select Page

Bogoljub Ivković
Osvrt (samostalnа izložbа slika, grafika i crteža Bogoljuva Ivkovića, Muzej savremene umetnosti Skopje, 1970)
Autor: Boris Petkovski

Umetnost br. 23, str. 171
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Jul – septembar 1970

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)