Select Page

12. мајска изложба на ДЛУБ
Групна изложба

Текст: Ричард Иванишевиќ

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
23.05 – 10.06.1986

 

Учесници: Апчевски Стојан, Василевска Милица, Десановски Десан Георги, Димитровски Димитар Такац, Димовски Сотир, Ивановски Менде Методија, Ивановски Тоде, Петровски Панде, Ракиповски Зекман, Спироски Перо, Траиковски Борислав, Филиповски Благој

Каталог: PDF mk