Select Page

„Ќе ви испратам 30 слики…“
Напис

Автор: Ташко Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
16.07.1967

 

Напис: PDF mk