Select Page

Љубљанска школа – македонски автори
Групна изложба во рамки на „Денот на словенечката култура”

Учесници: Борис Николовски, Петар Хаџи Бошков, Димитар Малиданов, Жарко Јакимовски, Слободан Филовски, Стефан Георгиевски, Драган Петковиќ, Веле Ташовски, Димче Николов, Венко Цветков, Маја Рауник

Младински културен центар, Скопје

08.02.1993

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)