Select Page

Југословенски учесници на XIV Медитеранско биенале во Александрија
Групна изложба
Текст: Викторија Васев Димеска

Музеј на современата уметност, Скопје
Март 1983

 

Учесници: Родољуб Анастасов, Милан Блануша, Божидар Дамјановски, Тоне Демшар, Александар Ивановски – Карадаре, Станко Јанчиќ, Борис Јесих, Алија Кучукалиќ, Звонкo Лончариќ, Танас Луловски

Каталог: PDF mk