Select Page

Јордан Василије
Самостојна изложба
Текстови: Вено Зламалик, К. Амброзиќ, Remi de Cnodder
Организација: Иницијативен одбор за основање на Музеј на современата уметност – Скопје

Изложбен салон на Работничкиот дом, Скопје
Јануари 1964

 

Каталог: PDF mk