Select Page

Јован Шумковски / Jovan Sumkovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Зоран Петровски / Text: Zoran Petrovski

 

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

18.10 – 18.11.1990

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/en

 

Фото галерија (од архивата на Абаџиева Соња)☟