Select Page

R=1:2 R=1:200
Самостојна изложба / Solo exhibition
Јован Шумковски / Jovan Sumkovski
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Февруари 2004 / February 2004

 

Текст: Лилјана Неделковска

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)