Select Page

Јас и моите пријатели
Групна изложба

Текст: Христова Лиљана

 

Младински културен центар, Кавадарци (20 – 29.3.2002); Дом на културата, Неготино (29.3 – 10.4.2002); Дом на културата, Кичево (10 – 20.4.2002)

 

Учесници: Гоце Младен Крстевски, Ѓорѓи Тановски, Драги Каракамишевски, Александар – Цане Чавдаровски, Круме Штаковски, Апостол Кенковски, Васко Цеков, Петко Митревски, Горан Стојановски, Сашо Јанев, Митко Василев, Мирко Костовски, Вукашин Божиновски, Митко Богданов Митев, Бојан Бојков Александров, Кирил Крстевски, Драги Мечкаров, Митко Крстевски, Филип Крстевски, Љиљана Василева

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)