Select Page

Јакимовски
Самостојна изложба
Жарко Јакимовски

Музеј на современата уметност, Скопје
Септември – октомври 1980

 

Текст: Соња Абаџиева Димитрова

Каталог: PDF mk