Select Page

Ѓорги Ачески
Ретроспективна изложба

Текст: Ѓорги Ачески

Уметничка галерија, Скопје

10 – 25 ноември 1972

 

Каталог: PDF mk