Select Page

Шест македонских уметника
Групна изложба

Текст: Владимир Величковски

Уметничка галерија „Стара капетанија“, Земун

07 – 28.07.1987

 

Учесници: Родољуб Анастасов, Глигор Стефанов, Васко Ташковски, Веле Ташовски, Слободан Филовски, Симон Шемов

 

Каталог: PDF srb
Покана: PDF srb

(Од архивата на Вилиќ Небојша)