Select Page

Чекори од седум милји
Осврт (кон творештвото на Симон Шемов)

Автор: Алдо Климан

 

Објавен во Современост бр. 2/3 (стр.31-55), Скопје
Февруари – март 1976

 

 

Осврт: PDF mk