Select Page

Фотографската уметност на Народна Република Кина
Групна изложба

Музеј на современата уметност, Скопје

19.09 – 27.09.1977

 

 

 

 

Каталог и покана: PDF mk