Select Page

Формите на градот
Самостојна изложба
Марко Вујисиќ

Текст: Дијана Томиќ Радевска

 

Галерија Акантус, Скопје
01 – 20.02.2019

 

Каталог: PDF mk