Select Page

Уметнички дела создадени во ликовните манифестации на ЦСЛУ во 1988 година
Групна изложба

Текст: Диме Јанески

 

Дом на културата „Марко Цепенков“ – Изложбен салон, Прилеп
09.08 – 01.09.1988

 

Каталог: PDF mk