Select Page

Уметникот – творец но не и самоуправувач
Напис

Автор: Н. М.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
17.01.1971

 

Напис: PDF mk