Select Page

Тротоар: Интервју со Роберт Јанкулоски
ТВ интервју, дел од забавната емисија „Тротоар”

Разговарала: Валентина Н. Чапова

ТВ Канал 5
Февруари 2010 (Сезона 1)