Select Page

Три децении уметничка леарница „Лера“ – Сарај
Изложба

Текст: Димитар Филиповски

Културно-информативен центар, Скопје
13 – 24.03.2001

 

Учесници: Андреевски Томе, Аџиевски Илија, Аџиевски Томе, Беќаровски Насо, Грабулоски Јордан, Димановски Максим, Јакшиќ Бранко, Конески Бранко, Митевски Андреј, Митриќески Боро, Нацевски Ангеле, Панкова Соња, Попоски Дада Драган, Серафимовски Томе, Србиноски Борче, Тодоровски Димо, Ќерими Бекир, Филиповски Димитар

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)