Select Page

Трилогија – Провинција (Кино Напредок 3: Пролет 2005) / Trilogy – Province (Napredok Cinema 3: Spring 2005)

Изложба (проект на Станко Павлески и Томе Аџиевски) / Exhibition (a project by Stanko Pavleski and Tome Adzievski)

 

Народен театар, Гевгелија / National Theater, Gevgelija

Пролет 2005 / Spring 2005

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

Покана: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)